JScript PanelのHelpers.txt和訳(ver.1.1.3)補助関数。そのまま@importすることで関数として使えます。


//ポイントからピクセルへのサイズ変換 (gdi.Font()とかで有用)
function Point2Pixel(pt, dpi) {
return (pt * dpi / 72);
}

//アルファ(不透明度)付きRGB関数
function RGBA(r, g, b, a) {
return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));
}

//RGB関数
function RGB(r, g, b) {
return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b));
}

//色とアルファの操作関数いろいろ
function getAlpha(color) {
return ((color >> 24) & 0xff);
}

function getRed(color) {
return ((color >> 16) & 0xff);
}

function getGreen(color) {
return ((color >> 8) & 0xff);
}

function getBlue(color) {
return (color & 0xff);
}

function setAlpha(color, a) {
return ((color & 0x00ffffff) | (a << 24));
}

function setRed(color, r) {
return ((color & 0xff00ffff) | (r << 16));
}

function setGreen(color, g) {
return ((color & 0xffff00ff) | (g << 8));
}

function setBlue(color, b) {
return ((color & 0xffffff00) | b);
}

// DrawString()とMeasureString()に対する補助関数(flagの値を返す、デフォルト=0)
// 引数: h_align, v_align, trimming, flags
function StringFormat() {
var h_align = 0, v_align = 0, trimming = 0, flags = 0;
switch (arguments.length)
{
// fall-thru
case 4:
flags = arguments[3];
case 3:
trimming = arguments[2];
case 2:
v_align = arguments[1];
case 1:
h_align = arguments[0];
break;
default:
return 0;
}
return ((h_align << 28) | (v_align << 24) | (trimming << 20) | flags);
}

//human hearing curveに基づいたボリューム関数
//ポジション(位置)の範囲が 0 <= pos <= 1 と想定
//X座標からボリュームへの変換に使う
// ボリュームの値を返す: -100 <= vol <= 0
function pos2vol(pos) {
return 50 * Math.log(0.99 * pos + 0.01) / Math.LN10;
}

//pos2vol()の逆関数:ボリュームからポジションを算出
function vol2pos(v){
return (Math.pow(10, v / 50) - 0.01) / 0.99;
}

// color値をあらかじめ計算、連想配列で取り出す Colors[色名]
Colors = {
AliceBlue : 0xFFF0F8FF,
AntiqueWhite : 0xFFFAEBD7,
Aqua : 0xFF00FFFF,
Aquamarine : 0xFF7FFFD4,
Azure : 0xFFF0FFFF,
Beige : 0xFFF5F5DC,
Bisque : 0xFFFFE4C4,
Black : 0xFF000000,
BlanchedAlmond : 0xFFFFEBCD,
Blue : 0xFF0000FF,
BlueViolet : 0xFF8A2BE2,
Brown : 0xFFA52A2A,
BurlyWood : 0xFFDEB887,
CadetBlue : 0xFF5F9EA0,
Chartreuse : 0xFF7FFF00,
Chocolate : 0xFFD2691E,
Coral : 0xFFFF7F50,
CornflowerBlue : 0xFF6495ED,
Cornsilk : 0xFFFFF8DC,
Crimson : 0xFFDC143C,
Cyan : 0xFF00FFFF,
DarkBlue : 0xFF00008B,
DarkCyan : 0xFF008B8B,
DarkGoldenrod : 0xFFB8860B,
DarkGray : 0xFFA9A9A9,
DarkGreen : 0xFF006400,
DarkKhaki : 0xFFBDB76B,
DarkMagenta : 0xFF8B008B,
DarkOliveGreen : 0xFF556B2F,
DarkOrange : 0xFFFF8C00,
DarkOrchid : 0xFF9932CC,
DarkRed : 0xFF8B0000,
DarkSalmon : 0xFFE9967A,
DarkSeaGreen : 0xFF8FBC8B,
DarkSlateBlue : 0xFF483D8B,
DarkSlateGray : 0xFF2F4F4F,
DarkTurquoise : 0xFF00CED1,
DarkViolet : 0xFF9400D3,
DeepPink : 0xFFFF1493,
DeepSkyBlue : 0xFF00BFFF,
DimGray : 0xFF696969,
DodgerBlue : 0xFF1E90FF,
Firebrick : 0xFFB22222,
FloralWhite : 0xFFFFFAF0,
ForestGreen : 0xFF228B22,
Fuchsia : 0xFFFF00FF,
Gainsboro : 0xFFDCDCDC,
GhostWhite : 0xFFF8F8FF,
Gold : 0xFFFFD700,
Goldenrod : 0xFFDAA520,
Gray : 0xFF808080,
Green : 0xFF008000,
GreenYellow : 0xFFADFF2F,
Honeydew : 0xFFF0FFF0,
HotPink : 0xFFFF69B4,
IndianRed : 0xFFCD5C5C,
Indigo : 0xFF4B0082,
Ivory : 0xFFFFFFF0,
Khaki : 0xFFF0E68C,
Lavender : 0xFFE6E6FA,
LavenderBlush : 0xFFFFF0F5,
LawnGreen : 0xFF7CFC00,
LemonChiffon : 0xFFFFFACD,
LightBlue : 0xFFADD8E6,
LightCoral : 0xFFF08080,
LightCyan : 0xFFE0FFFF,
LightGoldenrodYellow : 0xFFFAFAD2,
LightGray : 0xFFD3D3D3,
LightGreen : 0xFF90EE90,
LightPink : 0xFFFFB6C1,
LightSalmon : 0xFFFFA07A,
LightSeaGreen : 0xFF20B2AA,
LightSkyBlue : 0xFF87CEFA,
LightSlateGray : 0xFF778899,
LightSteelBlue : 0xFFB0C4DE,
LightYellow : 0xFFFFFFE0,
Lime : 0xFF00FF00,
LimeGreen : 0xFF32CD32,
Linen : 0xFFFAF0E6,
Magenta : 0xFFFF00FF,
Maroon : 0xFF800000,
MediumAquamarine : 0xFF66CDAA,
MediumBlue : 0xFF0000CD,
MediumOrchid : 0xFFBA55D3,
MediumPurple : 0xFF9370DB,
MediumSeaGreen : 0xFF3CB371,
MediumSlateBlue : 0xFF7B68EE,
MediumSpringGreen : 0xFF00FA9A,
MediumTurquoise : 0xFF48D1CC,
MediumVioletRed : 0xFFC71585,
MidnightBlue : 0xFF191970,
MintCream : 0xFFF5FFFA,
MistyRose : 0xFFFFE4E1,
Moccasin : 0xFFFFE4B5,
NavajoWhite : 0xFFFFDEAD,
Navy : 0xFF000080,
OldLace : 0xFFFDF5E6,
Olive : 0xFF808000,
OliveDrab : 0xFF6B8E23,
Orange : 0xFFFFA500,
OrangeRed : 0xFFFF4500,
Orchid : 0xFFDA70D6,
PaleGoldenrod : 0xFFEEE8AA,
PaleGreen : 0xFF98FB98,
PaleTurquoise : 0xFFAFEEEE,
PaleVioletRed : 0xFFDB7093,
PapayaWhip : 0xFFFFEFD5,
PeachPuff : 0xFFFFDAB9,
Peru : 0xFFCD853F,
Pink : 0xFFFFC0CB,
Plum : 0xFFDDA0DD,
PowderBlue : 0xFFB0E0E6,
Purple : 0xFF800080,
Red : 0xFFFF0000,
RosyBrown : 0xFFBC8F8F,
RoyalBlue : 0xFF4169E1,
SaddleBrown : 0xFF8B4513,
Salmon : 0xFFFA8072,
SandyBrown : 0xFFF4A460,
SeaGreen : 0xFF2E8B57,
SeaShell : 0xFFFFF5EE,
Sienna : 0xFFA0522D,
Silver : 0xFFC0C0C0,
SkyBlue : 0xFF87CEEB,
SlateBlue : 0xFF6A5ACD,
SlateGray : 0xFF708090,
Snow : 0xFFFFFAFA,
SpringGreen : 0xFF00FF7F,
SteelBlue : 0xFF4682B4,
Tan : 0xFFD2B48C,
Teal : 0xFF008080,
Thistle : 0xFFD8BFD8,
Tomato : 0xFFFF6347,
Transparent : 0x00FFFFFF,
Turquoise : 0xFF40E0D0,
Violet : 0xFFEE82EE,
Wheat : 0xFFF5DEB3,
White : 0xFFFFFFFF,
WhiteSmoke : 0xFFF5F5F5,
Yellow : 0xFFFFFF00,
YellowGreen : 0xFF9ACD32
};


//ボタンをオブジェクト化する例
function button(x, y, w, h, img_src, fn, tiptext) {
this.paint = function (gr) {
this.img && gr.DrawImage(this.img, this.x, this.y, this.w, this.h, 0, 0, this.img.Width, this.img.Height);
}

this.trace = function (x, y) {
return x > this.x && x < this.x + this.w && y > this.y && y < this.y + this.h;
}

this.lbtn_up = function (x, y) {
this.fn && this.fn(x, y);
}

this.cs = function (s) {
if (s == "hover") {
this.img = this.img_hover;
tt(this.tiptext);
} else {
this.img = this.img_normal;
}
window.RepaintRect(this.x, this.y, this.w, this.h);
}

this.x = x;
this.y = y;
this.w = w;
this.h = h;
this.fn = fn;
this.tiptext = tiptext;
this.img_normal = gdi.Image(img_src.normal);
this.img_hover = img_src.hover ? gdi.Image(img_src.hover) : this.img_normal;
this.img = this.img_normal;
}

//複数のボタンをまとめて制御する(上のと組み合わせて使う)
function buttons() {
this.paint = function (gr) {
for (var i in this.buttons) {
this.buttons[i].paint(gr);
}
}

this.move = function (x, y) {
var temp_btn = null;
for (var i in this.buttons) {
if (this.buttons[i].trace(x, y))
temp_btn = i;
}
if (this.btn == temp_btn)
return this.btn;
if (this.btn)
this.buttons[this.btn].cs("normal");
if (temp_btn)
this.buttons[temp_btn].cs("hover");
else
tt("");
this.btn = temp_btn;
return this.btn;
}

this.leave = function () {
if (this.btn) {
tt("");
this.buttons[this.btn].cs("normal");
}
this.btn = null;
}

this.lbtn_up = function (x, y) {
if (this.btn) {
this.buttons[this.btn].lbtn_up(x, y);
return true;
} else {
return false;
}
}

this.buttons = {};
this.btn = null;
}

//秒数から ”1wk 5d 0:29:03” のような文字列を返す。たぶん最近の再生日から何日経ったかとかそういうやつ
function format_length(y) {
var t = Math.round(y);
var w = Math.floor(t / 604800);
var d = Math.floor((t -= w * 604800) / 86400);
var h = Math.floor((t -= d * 86400) / 3600);
var m = Math.floor((t -= h * 3600) / 60);
var s = t -= m * 60;
var temp = "";
if (w > 0)
temp += w + "wk ";
if (w > 0 || d > 0)
temp += d + "d ";
if (w > 0 || d > 0 || h > 0)
temp += h + ":";
temp += (h > 0 && m < 10 ? "0" + m : m) + ":";
temp += s < 10 ? "0" + s : s;
return temp;
}

//シークバーの例
function seekbar(x, y, w, h) {
this.playback_seek = function () {
window.RepaintRect(this.x - 100, this.y, this.w + 200, this.h);
}

this.playback_stop = function () {
this.playback_seek();
}

this.trace = function (x, y) {
var m = this.drag ? 200 : 0;
return x > this.x - m && x < this.x + this.w + m && y > this.y - m && y < this.y + this.h + m;
}

this.wheel = function (s) {
if (this.trace(this.mx, this.my)) {
switch (true) {
case !fb.IsPlaying:
case fb.PlaybackLength <= 0:
break;
case fb.PlaybackLength < 60:
fb.PlaybackTime += s * 5;
break;
case fb.PlaybackLength < 600:
fb.PlaybackTime += s * 10;
break;
default:
fb.PlaybackTime += s * 60;
break;
}
tt("");
return true;
} else {
return false;
}
}

this.move = function (x, y) {
this.mx = x;
this.my = y;
if (this.trace(x, y)) {
if (fb.IsPlaying && fb.PlaybackLength > 0) {
x -= this.x;
this.drag_seek = x < 0 ? 0 : x > this.w ? 1 : x / this.w;
tt(format_length(fb.PlaybackLength * this.drag_seek));
if (this.drag)
this.playback_seek();
}
this.hover = true;
return true;
} else {
if (this.hover)
tt("");
this.hover = false;
this.drag = false;
return false;
}
}

this.lbtn_down = function (x, y) {
if (this.trace(x, y)) {
if (fb.IsPlaying && fb.PlaybackLength > 0)
this.drag = true;
return true;
} else {
return false;
}
}

this.lbtn_up = function (x, y) {
if (this.trace(x, y)) {
if (this.drag) {
this.drag = false;
fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * this.drag_seek;
}
return true;
} else {
return false;
}
}

this.pos = function () {
return Math.ceil(this.w * (this.drag ? this.drag_seek : fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength));
}

this.x = x;
this.y = y;
this.w = w;
this.h = h;
this.mx = 0;
this.my = 0;
this.hover = false;
this.drag = false;
this.drag_seek = 0;
window.SetInterval(function () {
if (fb.IsPlaying && !fb.IsPaused && fb.PlaybackLength > 0)
on_playback_seek();
}, 150);
}

//ツールチップ例
function tt(value) {
if (tooltip.Text != value) {
tooltip.Text = value;
tooltip.Activate();
}
}


コメントは日本語でお願いします。(URLは入力禁止:Do not URL writing.) :System message: コメントを受けつけています。